Santpedor aprova el Pla per a la transició energètica local

Dimecres, 10 de gener de 2024
  • El Ple de gener també va aprovar ahir el dictamen sobre el conveni de mutu acord entre l’Ajuntament i l’empresa que es fa càrrec de les obres del pavelló Rafa Martínez i que marca el pla de treball des d’ara i fins a la seva finalització.
  • La Corporació també va aprovar la moció sobre el finançament pels ens locals presentada pel grup municipal d'ERC, amb el suport de SxS.

El primer Ple ordinari del 2024 celebrat aquest dimarts aprovava per unanimitat el Pla de transició energètica local de l’Ajuntament de Santpedor, que planteja un seguit de mesures per assolir una reducció d’emissions de mínim el 55% per a l’any 2030 i el compromís de fer-ne actualitzacions periòdiques per avançar cap a la neutralitat climàtica el 2050. El full de ruta es basa en 6 eixos estratègics a Santpedor que engloben 44 accions per fer front a la vulnerabilitat energètica i promoure una transició justa, així com plantegen la reducció de consums energètics de tots els sectors, la reducció de la producció de residus, l’electrificació dels consums energètics que actualment es basen en combustibles fòssils quan la incorporació de renovables no siguin factibles i una aposta cap a la producció d’energia local i renovable. Podreu llegir el Pla de transició energètica local complet al web de l’Ajuntament.

El Pla forma part del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) dins de l’acord d’adhesió del Pacte d’Alcaldes i Alcadesses per a l’energia i el clima del qual Santpedor en forma part.

Altres temes del Ple

El Ple d’ahir tenia un dictamen i una proposta de moció a l’ordre del dia, en una sessió que va durar unes dues hores. El segon dictamen que es va aprovar era sobre el conveni transaccional per resoldre de mutu acord les divergències en la interpretació contractual sorgida en el contracte d'obres per a l'ampliació i reforma del pavelló poliesportiu municipal Rafa Martínez.

El Dictamen aprova una proposta consensuada de Conveni transaccional mitjançant el qual l’Ajuntament i l’empresa executora de les obres han explicitat la voluntat de resoldre les controvèrsies i interpretacions que han provocat que l’obra no s’estigui executant al ritme previst.

Les dues parts posen l’interès públic per damunt de les divergències interpretatives que hi ha hagut i que probablement haurien provocat un camí de litigis que s’hagués allargat en el temps. Amb l’acord d’aquest conveni, renuncien a les pretensions, recursos i disconformitats en curs, així com al plantejament de cap altra via administrativa ni judicial relacionada.

D’una banda, el contractista accepta la modificació del projecte tècnic relatiu a l’ampliació i reforma del pavelló. Per la seva banda, l’Ajuntament assumeix el cost de la certificació d’obra pendent de 59.998,75 euros (IVA Inclòs).

Les obres hauran d’estar finalitzades, com a màxim, el 7 d’octubre de 2024.

El dictamen s’aprovava amb 7 vots a favor per part d’ERC i Sumem x Santpedor, 4 vots en contra per part del SEAM i 2 abstencions per part de la CUP-AMUNT.

ERC, amb el suport de Sumem x Santpedor, va presentar ahir la moció sobre la millora del finançament dels ens locals per instar el Congrés, el Senat, el Parlament de Catalunya i els Governs de l’Estat i de la Generalitat, a una reforma estructural del finançament que asseguri el compliment del principi de suficiència financera. La moció també proposa impulsar una taula de negociació amb la Generalitat, per una banda, amb el Govern de l’Estat per una altra, i les entitats municipalistes més representatives per establir les bases del nou finançament local, consensuada per l’ACM i la Federació de Municipis de Catalunya.

Es va aprovar amb 11 vots a favor d’ERC, SxS i SEAM i 2 abstencions per part de la CUP.

La sessió plenària va seguir amb el control i fiscalització per part de l’oposició dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions d'alcaldia i els precs i preguntes.

Podeu tornar a veure el ple extraordinari a través del web de les videoactes un cop s’actualitzi la plataforma.

https://actes.santpedor.cat/session/portadaPublica

Darrera actualització: 26.01.2024 | 10:44