Santpedor aprova la contractació de les obres que enllestiran la urbanització del Mirador de Montserrat

Dimecres, 12 de gener de 2022 a les 00:00

El Ple ordinari de gener de l’Ajuntament de Santpedor, celebrat ahir telemàticament, ha aprovat per unanimitat l’expedient de contractació i la convocatòria de licitació de les obres del Mirador de Montserrat.

Es tracta de les fases 2, 3, 4, 5 i 6 del Projecte d’urbanització complementària del Mirador de Montserrat, que finalitzarà amb la urbanització successiva dels carrers Xiprer, Til·ler, Eucaliptus, Freixe, Llorer i camí de Vallbona. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat la despesa corresponent per un import total de 1.666.595,05€, cofinançada amb quotes urbanístiques, i el plec de prescripcions tècniques i clàusules administratives que han de regir la licitació del contracte, que tindrà una durada d’onze mesos. Les obres de la primera fase incloïen la construcció del clavegueram i van finalitzar el 2021, amb la connexió de tots els veïns a la xarxa.

El regidor d’Urbanisme, Josep Illa, assegura que “la licitació d’aquestes obres d’urbanització permetrà finalitzar un projecte important i necessari iniciat el 2015 i que un cop enllestit el Mirador es podrà considerar com un sòl urbà consolidat amb tots els serveis necessaris”.

El Ple ordinari de gener de l’Ajuntament de Santpedor també ha aprovat per unanimitat iniciar un procediment d’interpretació contractual del plec de clàusules que regeix el contracte de concessió de la Residència i centre de dia per a gent gran Can Jorba. L’Ajuntament, que ha requerit en nombroses ocasions a l’empresa concessionària L’Onada que aporti l’auditoria econòmica específica del centre de Santpedor i no l’activitat que pugui desenvolupar en altres centres, considera que la documentació presentada no és suficient per donar compliment al Plec de clàusules administratives i tècniques que regeixen la concessió del contracte. En base a la discrepància entre l’administració i la concessionària, l’Ajuntament proposa ara que L’Onada mostri la seva conformitat amb la interpretació municipal i en cas de disconformitat es sol·licitarà Dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.

 

Darrera actualització: 12.01.2022 | 09:44