Santpedor ja té 7.693 habitants, 347 més que fa 10 anys

Dijous, 14 de setembre de 2023

El ple de dimarts també va aprovar, entre altres, una modificació puntual del POUM,  la suspensió de la tramitació del procediment iniciat referent a la validació dels comptes presentats per la Residència Tercera Edat l’Onada i la renúncia voluntària del sou de la regidora de Salut i Educació.

El ple municipal de setembre ha aprovat la xifra final del Padró d’Habitants de Santpedor a 1 de gener de 2023 amb un total de 7.693 habitants, (3.832 homes i 3.861 dones). Són 81 persones més que l’any passat i 347 més que fa 10 anys. El 2013 Santpedor tenia 7.346 habitants, 3.656 homes i 3.690 dones, segons dades que es poden consultar a l’IDESCAT.

 

Altres temes del ple

El ple de dimarts al vespre va repassar 9 punts. Entre alguns dels temes  hi va haver l’aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 5 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.  La modificació fa referència a la nova regulació de la finca Comabella, en sòl no urbanitzable, on desenvolupa la seva activitat Fundació Ampans. L’objectiu d’aquesta modificació puntual del POUM és d’ordenar la totalitat del conjunt, preveure el seu desenvolupament i classificar i qualificar el sòl afegit al terme de Santpedor, arran de la modificació del terme municipal aprovada per Decret 286/2021. També per definir amb precisió la delimitació del Pla Especial Urbanístic d’Ampans i per qualificar de sistema viari la part de la nova rotonda que s’hi està fent per part de la Generalitat. Es va aprovar amb 11 vots a favor per part d’ERC Santpedor, Sumem x Santpedor (SxS) i Santpedor És un Altre Món (SEAM) i 2 abstencions per part de la CUP-AMUNT.

El Ple va aprovar una modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals que servirà per ampliar l’espai a la primera planta de l’Ajuntament per millorar l’atenció a la ciutadania. Es va aprovar amb 7 vots a favor per part d’ERC i SxS, 4 vots en contra per part de SEAM i 2 abstencions per part de la CUP-AMUNT.

 

La regidora d’educació i sanitat, Mireia Vall Urbea, va comunicar al ple la renúncia voluntària al seu sou com a regidora electe. Ho fa pel seu nomenament com alt càrrec de directora general de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.

Així doncs, percebrà exclusivament les indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats. Es va aprovar amb 11 vots a favor per part d’ERC, SxS i SEAM i dues abstencions per part de la CUP.

 

També es va aprovar l’encàrrec d’un informe especialitzat sobre la documentació que ha facilitat la Residència Tercera Edat l’Onada SL per determinar si aquesta constitueix una auditoria econòmica financera en els termes establerts pels Plecs.  Es va aprovar amb 7 vots a favor per part d’ERC i SxS i 6 vots en contra de SEAM i CUP-AMUNT.

 

El Ple va aprovar la ratificació del decret d’alcaldia sobre la resolució d’al·legacions i l’aprovació definitiva de la modificació del projecte tècnic relatiu a l’ampliació i reforma del Pavelló Poliesportiu Municipal Rafa Martínez. També es va aprovar la modificació no prevista en el plec de clàusules administratives del contracte per a l’ampliació i reforma del pavelló. Els dos dictàmens van rebre 7 vots a favor per part d’ERC i SxS i 6 en contra per part de SEAM i CUP-AMUNT.

 

També es va aprovar l’adhesió de la primera pròrroga del contracte de l’acord en el marc de subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya i l’aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit. Els dos dictàmens es van aprovar amb 11 vots a favor per part d’ERC, SxS i SEAM i 2 vots en contra per part de la CUP-AMUNT.

 

Podeu tornar a veure el ple de dimarts un cop s’actualitzi la plataforma a:

https://actes.santpedor.cat/session/portadaPublica

Darrera actualització: 14.09.2023 | 09:45