Tres equips de manteniment fumiguen els espais públics amb més concurrència a Santpedor

Dissabte, 21 de març de 2020 a les 00:00

Aquest divendres 20 de març han treballat en la desinfecció del CAP Santpedor, la residència municipal, carrers i places del Barri Antic i accessos a botigues d’alimentació i farmàcies. També s’ha aprovat en les darreres 24 hores un decret amb mesures econòmiques i de tramitació administrativa.

Des de les 7 del matí d’aquest divendres 20 de març i fins a primera hora de la tarda, el servei de manteniment de l'Ajuntament de Santpedor ha treballat intensament en la desinfecció dels espais públics de més concurrència en aquests dies de confinament amb l'objectiu d'evitar la transmissió del Coronavirus, CoVid-19.
Per a poder fer aquestes feines, el personal municipal ha anat protegit i ha utilitzat ruixadors propietat municipal i també s'ha llogat una màquina més per a aquestes tasques.
La desinfecció s'ha fet especialment en el Centre d'Atenció Primària de Santpedor que s’ha convertit en el CAP de referencia també dels municipis de Sant Fruitós i Navarcles. A més també s’ha desinfectant diferents carrers i places del Casc Antic, accessos a establiments d'alimentació i farmàcies i l’accés a la residencia municipal de Can Jorba l’Onada.

En total hi than treballat tres equips en aquesta feina que es repetirà de manera periòdica com a mesura de prevenció.

Aproven mesures econòmiques

Juntament a la mesura de fumigació, el consistori a pres diferents mesures sobre temes municipals. A més de fomentar el teletreball del seu personal, decretar serveis mínims i tancar serveis municipals no essencials, també ha aprovat mesures econòmiques que afecten diferents aspectes:

  1. Sobre calendari de cobrament dels tributs/preus públics locals:
  • Es retornarà la part de quota dels dies lectius que no s’hagi prestat servei a l’Escola Bressol “Els Gallarets”. En cas que el servei romangués suspès en data 1 d’abril, no es posarà al cobrament la quota fins que es restableixi el servei. La quota del menjador també s’haurà de prorratejar per la societat prestadora del servei d’acord amb els dies lectius efectivament prestats.
  • Es retornarà la quota corresponent als dies lectius i/o serveis no prestats en l’Escola Municipal de Música , en l’Escola d’Adults i en qualsevol altra activitat o servei educatiu, cultural i/o de lleure de prestació municipal per al qual s’hagi satisfet una taxa o preu públic, sempre que no sigui possible per mutu acord, la reprogramació del servei/classe.
  • Es retornarà l’import percebut per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires dels establiments de restauració , corresponent a tot el període en el que aquests establiments tinguin prohibida la seva obertura.

Es gestionarà davant de l’Organisme de Gestió Tributària l’elaboració d’un nou calendari fiscal que permeti posposar tots els pagaments de tributs que hagin quedat suspesos.

  1. Sobre tramitació administrativa i expedients:
  • Es suspenen els terminis administratius i judicials en general. Per tant qualsevol acte administratiu que els fixi s’ha d’entendre suspès fins que s’aixequi  la suspensió a nivell general, Queden suspesos també  els terminis per a resoldre expedients i per a formular al·legacions i/o interposar recursos, així com els de vigència de les llicències o autoritzacions sotmeses a termini.
  • Queden suspesos rambé els terminis de presentació d’ofertes, obertura de pliques, acords d’adjudicació de pliques, acords de formalització de contractes, així com l’execució dels contractes afectats per la prohibició de prestació del servei.
  1. Sobre mesures de suport a l’activitat econòmica
  • Es prioritzarà en matèria de gestió administrativa el pagament de les factures a proveïdors per tal de dotar-los de liquiditat el més aviat possible, davant de la reducció d’ingressos que poden tenir.
  • -Es treballarà, una vegada finalitzat l’estat d’alarma, en l’elaboració de propostes de forment a les activitats econòmiques que hagin hagut de tancar com a conseqüència de la crisi sanitària.

 

Darrera actualització: 21.03.2020 | 13:54