Última setmana per a inscriure's al Bitxac de Santpedor

Dilluns, 8 de juny de 2020 a les 00:00

Us recordem que aquesta és la última setmana per inscriure’s al Bitxac de Santpedor!

El Casal d'Estiu de Santpedor té una pàgina específica on podeu formalitzar online la inscripció dels vostres fills/es: https://bitxac.santpedor.net/joomlasite/index.php/inscriute

Igualment, si teniu dubtes, cliqueu a la notícia, us adjuntem les preguntes més freqüents sobre les inscripcions. les activitats i la seguretat del Casal.

PREGUNTES SOBRE LES INSCRIPCIONS:

Quan sabré que tinc plaça?

Si ha realitzat correctament la inscripció, ja tindrà assegurada la plaça al casal Bitxac 2020. Un cop finalitzi el període d’inscripcions rebran un correu per assistir a una reunió virtual i així quedaria confirmada la plaça.

- Com es farà la reunió informativa prèvia a l’inici del casal?

ZOOM Es realitzarà una videotrucada amb les famílies un cop tancat el període d’inscripció. Rebran un correu on s’indicarà el dia i l’hora d’aquesta.

- Què passa amb els diners si hi ha un nou procés de confinament durant la realització del Casal?

Es tornarà la part proporcional de les setmanes que no s’han realitzat degut al confinament. En cas que s’hagi assistit un dia de la setmana, l’import d’aquella setmana no serà retornat.

PREGUNTES SOBRE LES ACTIVITATS:

- Quines activitats seran la tipologia d’activitats de Lleure? I esportives?

Aquest any, degut a la demanda de les famílies i la situació actual de la Covid19, les programacions seguiran un estil de programació més enfocat al lleure. El fet és que per poder adaptar les activitats a les mesures d’higiene i seguretat que ens determina la Generalitat i el PROCICAT, aquestes s’ajusten millor a activitats de lleure per poder assegurar la distància mínima, evitar contactes directes, etc..

- Hi haurà activitats conjuntes entre grups de casals?

En principi no, només es podran realitzar activitats conjuntes en cas de que el PROCICAT ens doni permís. Les programacions estaran organitzades per fer-les de forma aïllada dels altres grups de convivència.

- Quines instal·lacions s’utilitzaran? Per on haurem d’entrar els infants als Casal?

Al Bitxac, s’utilitzaran 4 espais com a punts d’acollida i recollida dels grups (xics, petits, mitjans i grans). El grup de xics ocuparà l’escola Riu d’Or, els petits aniran a l’escola La Sarreta, els mitjans aniran al Born i els grans a l’IES d’Auro. Cada escola tindrà 3 punts d’accessos, per exemple, a l’escola Riu d’Or s’habilitaran les 3 portes d’entrada per les que hauran d’entrar els grups específics. Als altres espais, es faré seguint el mateix format. Per últim, en cas de que sigui possible es crearà un 5è espai pel grup de supergrans al Paller.

- Quines accions es faran per a tractar les emocions que s’han generat durant el confinament?

Tenim previst realitzar uns petits tallers on els nens/es puguin expressar les seves emocions, puguin manifestar el seu estat emocional sense por o vergonya. Entenem que la tornada a la normalitat no serà fàcil, però el casal d’estiu ha de ser una eina per facilitar aquest procés.

- Hi haurà serveis d’acollida matinal? I de menjador?

Sí, hi haurà tant servei d’acollida com de menjador. Això sí, per respectar les mesures d’higiene i seguretat el menjador serà exclusivament amb servei de carmanyola i s’eliminarà el servei esporàdic d’aquest. El motiu és que el servei esporàdic ens dificultaria molt el fet de cobrir tants torns sense poder planificar.

- Hi haurà franja horària a l’hora d’accedir al casal?

Si podem oferir una porta d’accés per a cada grup, els horaris no seran esglaonats. L’únic grup que té la possibilitat d’entrades esglaonades són els mitjans ja que l’accés al Born només té dos accessos.

- Hi haurà excursió amb autocar?

Per motius de seguretat ens aconsellen que no realitzem sortides en autocar ja que seria inassolible el cost dels autobusos respectant els espais de 2 plaçes (1 nen/a). Aquests diners seran reinvertits en material, tallers, jocs d’aigua, etc..

PREGUNTES SOBRE SEGURETAT:

- Com es preveu garantir el distanciament físic que fixa el PROCICAT?

Amb la tipologia d’activitats que hem proposat, vetllarem per garantir aquest distanciament. En els casos on no es pugui mantenir, serà obligatori l’ús de mascareta. A més, establirem un protocol de netejar el material que utilitzarem abans i després de l’activitat, rentat de mans cada hora, etc..

- Com es garantiran les mesures d’higiene i seguretat al Casal?

Seguirem el protocol específic per casals d’estiu i els criteris bàsics per a l’organització de les activitats esportives d’estiu per a menors de 18 anys. Aquests dos documents han estat aprovats pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 24 de maig de 2020.

- Què passa si hi ha un cas de positiu dins al Casal?

El PROCICAT ens farà omplir una sèrie de documents que ens faran arribar al focus del contagi. A més, els monitors i nens/es que hagin estat en contacte amb el cas positiu juntament amb la persona positiva, hauran de marxar a casa i iniciar una nova quarantena de 14 dies. No podran tornar abans dels 14 dies a no ser que s’entreguin les proves corresponents que acreditin ser negatiu. Pel que fa al retorn econòmic, si ja s’ha assistit un dia de la setmana al casal, els diners d’aquella setmana no seran retornats. Pel que fa a les altres setmanes que no s’assistirà, es retornarà la part proporcional d’aquesta. El monitor entrarà en una baixa mèdica automàtica.

- Quines seran les mesures de prevenció? S’haurà de dur mascareta?

Serà obligatori dur la mascareta només en els casos on no es pugui assegurar la distància mínima obligatòria. Tot i així, serà obligatori portar una mascaret ja sigui posada o a la motxilla durant tot el casal. - Quina serà la ràtio del monitor? 1/10 Decret de Lleure 267/2016

Darrera actualització: 09.06.2020 | 14:11