Governació

La principal funció de la regidoria de Governació és la de facilitar la convivència ciutadana, promoure el respecte pels espais comunitaris i posar la policia al servei dels ciutadans.

Aquest objectiu general es concreta en molts de més concrets i en multitud d’actuacions. La regidoria coordina els serveis interns de seguretat i ordre públic amb l´actuació de la Policia Local, que centra la seva activitat en diversos àmbits: policia de circulació, policia jurídica i de seguretat ciutadana, la policia administrativa i la policia assistencial.

Aquestes atribucions de la Policia Local es coordinen amb les tasques que realitzen altres cossos de seguretat. Amb aquesta finalitat es va crear la Junta Local de Seguretat, que es reuneix periòdicament i que tracta diferents temes relacionats amb la seguretat ciutadana.

Horari:  
Darrera actualització: 25.08.2021 | 13:04