Règim Intern

La regidoria de Règim Intern governa l’organització interna i els processos de gestió de l’Ajuntament, i la tasca principal de la regidoria és gestionar la plantilla municipal amb els criteris de màxima eficiència, màxima transparència i màxima optimització.

Funcions de la regidoria:
• Polítiques de recursos humans
• Relacions amb el comitè d’empresa
• Negociació del conveni col·lectiu i seguiment de la seva aplicació
• Vetllar per a la prevenció de riscos laborals
• Organització interna i planificació dels recursos
• Gestió de compres (equipament, mobiliari i material)
• Els serveis jurídics
• Els sistemes informàtics i noves tecnologies

Horari:  
Darrera actualització: 25.08.2021 | 13:02