Seguretat Ciutadana

La regidoria de Seguretat Ciutadana té assignades diverses atribucions encaminades a vetllar per la seguretat ciutadana, garantir els drets individuals, les llibertats públiques i fer complir les ordenances municipals i els bans.

Aquesta àrea també actua en els àmbits de protecció civil, seguretat vial, circulació, ordre públic...

Depèn d'aquesta regidoria la coordinació amb l'ADF de Santpedor i protecció civil, i també es gestiona i coordina amb la regidoria de Governació i amb la Policia Local.

Horari:  
Darrera actualització: 25.08.2021 | 13:02