Via pública i Manteniment

La regidoria és la responsable del manteniment de la via pública: paviments, voreres, xarxa de clavegueram, enllumenat públic, senyalització viària, parcs (àrees de jocs infantils i els espais lúdics per a la gent gran), jardins, mobiliari urbà... amb la finalitat que la ciutadania pugui gaudir d'un espai públic de qualitat per poder desenvolupar la seva vida quotidiana de la millor manera possible en termes d'utilització dels carrers i de la realització d'activitats a l’espai públic.

Des d'aquesta Regidoria es de duen a terme els treballs d'adequació de la via pública i la neteja viària, es dirigeixen les actuacions que en matèria d'obres i de jardineria serveixen per executar els diferents plans de pavimentació de carrers, reposició de l'arbrat, arranjaments de places, manteniment del servei d'aigües o senyalització de la via pública.

Horari:  
Darrera actualització: 25.08.2021 | 13:05