Representació a altres entitats, organismes i serveis

Organismes externs amb participació i/o representació municipal

 

El Ple de l’Ajuntament de Santpedor, en sessió extraordinària de 3 de juliol de
2019, per 11 vots a favor (ERC, JUNTS, PM-CP, SeCP-ECG) i 2 abstencions (CUPAMUNT),
sobre el nomenament de representants de la Corporació en altres organismes,
en el quals ha de representar a l’Ajuntament, es va acordar el següent:
“PRIMER: DESIGNAR els/les representants de l’Ajuntament de Santpedor als organismes,
entitats i serveis que tot seguit es relacionen:

 • CONSELLS MUNICIPALS ESCOLARS

 • Nom del representant de la Corporació

 • Consell municipal d’educació
 • Agustí Comas Guitó
 • Roser Llobera Polo
 • Aniol Vila Durán
 • Rosa Pérez Planell
 • Jesús Puig Sorinas
 • Comissió d’Infants
 • Roser Llobera Polo
 • Comissió absentisme
 • Agustí Comas Guitó
 • Roser Llobera Polo
 • Consell Escola Riu d’Or
 • Agustí Comas Guitó
 • Consell IES D’AURO
 • Agustí Comas Guitó
 • Consell La Serreta
 • Agustí Comas Guitó
 • Consell Escola Llissach
 • Agustí Comas Guitó
 • Consell Llar d’infants “Els Gallarets”
 • Agustí Comas Guitó
 • Consell Escola de Música Santpedor
 • Agustí Comas Guitó
 • Consell de Participació de la Residènciai Serveis d’atenció diürna de la Fundació Ampans
 • Laura Tarradellas Font

 

 • ALTRES CONSELLS / COMISSIONS

 • Nom del representant de la Corporació

 • Consell Municipal de Comunicació
 • Xavier Codina Casas
 • Agustí Comas Guitó
 • Roser Llobera Polo
 • Pau Clusella Coberó
 • Ferran Tarazona Carulla
 • Jesús Puig Sorinas
 • Consell Municipal d’Urbanisme i Medi Ambient
 • Xavier Codina Casas
 • Josep Illa Antich
 • Albert Espinalt Romero
 • Pau Clusella Coberó
 • Rosa Pérez Planell
 • Jesús Puig Sorinas
 • Comissió seguiment Residència Cal Jorba
 • Xavier Codina Casas
 • Laura Tarradellas Font
 • Roser Llobera Polo
 • Aniol Vila Durán
 • Ferran Tarazona Carulla
 • Jesús Puig Sorinas
 • Comissió d’Escolarització CARDENER
 • Agustí Comas Guitó
 • Comissió delimitació del terme municipal
 • Xavier Codina Casas
 • Josep Illa Antich
 • Albert Espinalt Romero

 

 • CONSORCIS / MANCOMUNITATS

 • Nom del representant de la Corporació

 • Consorci LOCALRET
 • Antoni Puiggròs Colldeforn
 • Consorci del BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
 • Xavier Codina Casas
 • Consorci del Govern Territorial de Salut Bages-Solsonès
 • Núria Martínez Amat
 • Mancomunitat de MUNICIPIS DEL BAGES PER AL SANEJAMENT
 • Xavier Codina Casas
 • Josep Illa Antich
 • Mancomunitat Intermunicipal del CARDENER
 • Josep Illa Antich
 • Antoni Puiggròs Colldeforn

 

 • ENTITATS PÚBLIQUES/ PRIVADES

 • Nom del representant de la Corporació

 • BAGES TURISME
 • Antoni Puiggròs Colldeforn
 • XARXA AUDIOVISUAL LOCAL
 • Xavier Codina Casas
 • Projectes territorials dels Bages
 • Xavier Codina Casas

 

 • ASSOCIACIONS / FEDERACIONS

 • Nom del representant de la Corporació

 • Federació Espanyola de Municipis i províncies
 • Xavier Codina Casas
 • Federació Espanyola de Municipis de Catalunya
 • Xavier Codina Casas
 • Associació Municipis per la Independència
 • Xavier Codina Casas
 • Associació catalana de Municipis i Comarques
 • Xavier Codina Casas
 • Associació Municipis catalans per a la recollida selectiva
 • Josep Illa Antich
 • Associació defensors del bosc- ADF
 • Josep Illa Antich
 • Associació de propietaris forestals boscos Bages Nord
 • Josep Illa Antich
 • Associació Llar d’avis Ca l’Arola
 • Laura Tarradellas Font
 • Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
 • Josep Illa Antich
 • Associació de Parcs empresarials de Santpedor
 • Xavier Codina Casas
 • Judit Raja Delgado
 • Fundació Aigües Manresa-Junta de la sèquia
 • Xavier Codina Casas
 • Xarxa local de consum
 • Xavier Codina Casas
 • Associació de Parcs Empresarials de Santpedor
 • Xavier Codina Casas
 • Antoni Puiggròs Colldeforn
 • Conveni Policies Locals Sant Fruitós/Sallent/Santpedor ( Xavier Codina Casas)
 • Protecció Civil ( Xavier Codina Casas)
Darrera actualització: 23.08.2019 | 14:37
Darrera actualització: 23.08.2019 | 14:37