ANUNCI PUBLICACIÓ APROVACIÓ MODIFICACIO ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS

Darrera actualització: 08.03.2018 | 14:55