Licitació de les obres de la primera fase del projecte d’urbanització complementària del Mirador de Montserrat.

Dimecres, 14 de novembre de 2018 a les 00:00

L'objecte del contracte és l’execució de les obres corresponents a la primera fase del projecte d’urbanització  complementaria de la urbanització del mirador de Montserrat, corresponent a la xarxa de clavegueram de tota la urbanització.

Les proposicions s’hauran de presentar al Registre general de l’ajuntament de Santpedor (Pl. Gran, 4 de Santpedor), en horari d’oficina, durant el termini de 26 DIES NATURALS, a comptar des de l’endemà de la publicació al Perfil del contractant.

PERÍODE D’EXPOSICIÓ:

Del 14/11/2017 al 09/12/2017 (ambdós inclosos)

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

Clicant a la documentació adjunta trobareu la informació escrita, pressupost, seguretat i salut i plànols

 

FASES DEL PROJECTE:

El projecte d’obres complementàries de la urbanització Mirador de Montserrat, preveu diverses obres per a la finalització de les obres urbanització. El projecte ha desglossat l’obra en 8 fases, que son:

 

 

Darrera actualització: 24.05.2021 | 13:56