Mobilitat

La mobilitat és un fet habitual a la vida quotidiana i constitueix un factor clau per al seu desenvolupament urbà.

L’objectiu de la regidoria és planificar la mobilitat del municipi considerant tots els mitjans de transport, vianants, bicicletes i vehicles, i també la distribució de mercaderies sota els principis de la seguretat i la sostenibilitat. A més, estableix mesures per garantir una mobilitat que permeti millorar la qualitat de vida, la integració social i el desenvolupament econòmic, amb la premissa de contribuir sempre a la reducció d'emissions per tal de contribuir a millorar la qualitat de l’aire.

Serveis:
• Gestió del servei de transport d’autobús urbà
• Gestió del servei local de taxi
• Gestió del servei d’estacionament limitat (zona blava amb rellotge)
• Programa de millora de l’accessibilitat a la via pública
• Manteniment de la xarxa semafòrica
• Projecte educatiu escolar (conjuntament amb Educació)
• Manteniment de la senyalització vertical i horitzontal
• Tramitació de places d’estacionament reservades per a persones amb mobilitat reduïda

Horari:  
Darrera actualització: 25.08.2021 | 13:03