PERE DE PRAT

(S. XIV)

Fill d'una família notable de Santpedor, inicià el clergat a la parròquia de la vila, per passar a esdevenir-ne rector entre 1364 i 1393.

Cal destacar-ne sobretot les contribucions fetes a la vila i als seus habitants. Així, fruit de la seva activitat privada com a prestamista, ja el 1354 el trobem deixant 6000 sous als Consellers de Santpedor, per tal de fer front al deute públic.

Entre les donacions que va fer al poble a títol particular destaquen el foment de l'escola parroquial, per a la qual va contractar un mestre de música, la fundació del benefici eclesiàstic de Sant Pere apòstol i les més de quaranta lliures de renda anual que deixà en morir per alimentar i vestir els pobres.

El seu ossari es pot veure actualment a l'església de Sant Pere, des del seu trasllat del Museu de Manresa, qui el conservà en dipòsit fins a 2013.

Darrera actualització: 20.12.2021 | 08:57