Pressupostos participatius 2019

Dimarts, 28 d'agost de 2018 a les 00:00

Ja s'ha obert una nova edició dels pressupostos participatius. L'Ajuntament de Santpedor promou aquest projecte per tal que els ciutadans, a escala individual o a través d'una entitat o col·lectiu, puguin proposar projectes d'inversió a fer en el municipi. Aquesta iniciativa se celebra per tercera vegada. Les Bases reguladores del procés són les mateixes que en l’edició del 2018 i van ser definitivament aprovades pel Ple de la Corporació en sessió del dia 12 de setembre de 2017 i publicades al BOP de 2 d’octubre de 2017. Les trobareu adjuntes.

PRESSSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019

CONSOLIDEN EL SISTEMA ENGEGAT EN LA PASSADA EDICIÓ

 • Els pressupostos participatius 2019 demanen als santpedorencs i santpedorenques que votin quines propostes volen que es facin entre els projectes que presentaran els mateixos veïns: ja sigui a través d’organismes veïnals, escoles i centres educatius, entitats o bé a través de propostes de particulars.
 • Es mantenen les bases de participació de la passada edició.

PRESSUPOST

 • El projecte de pressupostos participatius tindrà un pressupost global de 62.000€ que s’invertiran:
  • 60.000€ en un mínim de 6 projectes dels diferents blocs establerts segons quantia:
   • Fins a 5000 € -  mínim 3 projectes 
   • Entre 5.001 i 20.000€ - mínim 2 projectes 
   • Entre 20.001 i 30.000€ - mínim 1 projecte 
  • 2.000€ permetran empènyer la difusió

CALENDARI

ACCIÓ

DATA

Convocatòria nova edició

6 novembre

Procés informatiu per explicar el nou procediment de pressupostos participatius – entitats – particulars

Novembre

(* veure calendari a banda)

Presentació de propostes a l’Ajuntament

12 nov – 21 des

Estudi de les propostes presentades i validació

7 gener

Anunci de propostes validades

11 gener

Període de reclamacions

14-25 gener

S’informarà dels projectes vàlids que finalment es podran votar

31 gener

Defensa dels projectes per part d’entitats, organismes o particulars

febrer

Exposició pública projecte / difusió

febrer

Votació

1-31 Març

Escrutini i proclamació de propostes guanyadores

1 Abril

PROCÉS INFORMATIU A LES ESCOLES

OCTUBRE 2018

Escola de música

Dimarts 30, 19:15h Conjunt instrumental (i)

NOVEMBRE 2018

Escola de música

Dimecres 7, 21h Conjunt instrumental (ii)

INSTITUT IES D’AURO

Dijous 8, (10:30 – 12:10h)

Escola La Serreta

Divendres 16 (matí)

PROJECTES

 1. Els projectes que es presentin han de complir les següents condicions bàsiques:
 2. Criteri de contingut: Les propostes han de ser d’inversió, entenent per inversió les despeses destinades a la creació/millora  d’infraestructures, creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable per al funcionament dels serveis o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En tot cas, les finalitats que es decideixin han de ser susceptibles de ser imputades al capítol 6 (inversions reals) del pressupost de despeses, de conformitat amb la definició que fa la normativa legal reguladora de l’elaboració del pressupost de les entitats locals.
 3. Criteri de legalitat: Les propostes presentades hauran d’adequar-se a les lleis i normatives vigents del municipi.
 4. Criteri de competències municipals: Les accions a dur a terme han de ser de competència municipal.
 5. Criteri econòmic: Els projectes s’han d’emmarcar en les quantitats indicades a la Base Tercera i han de ser valorables tècnicament i econòmica.
 6. Criteri d’eficàcia: Les propostes han de donar resposta a una necessitat concreta.
 7. Criteri de sostenibilitat: Les propostes han de ser sostenibles i tenir visió de col.lectivitat, generant un impacte favorable per al conjunt del municipi. S’entén que són sostenibles aquelles inversions que no generen despesa de futur una vegada executades.

PUC PRESENTAR UNA PROPOSTA?

Si tens 16 anys o més i estàs empadronat a Santpedor o bé tens la teva seu social a Santpedor pots presentar una o més propostes. També si ets una entitat legalment registrada al REM de Santpedor.

Només cal que sàpigues que:

 • Les persones jurídiques hauran de presentar la proposta a través d’un representant.
 • Els menors de 16 anys, caldrà que  una persona major d’aquesta edat assumeixi la representació formal pel tràmit de presentació.

COM PUC PRESENTAR UNA PROPOSTA?

Cal emplenar un formulari que trobareu adjunt en aquesta pàgina o distribuit a escoles i a l'Ajuntament.

Es pot presentar:

 

 1. Presencialment en horari d’atenció al públic a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i a la Biblioteca municipal de Pare Ignasi Casanovas.
 2. Telemàticament enviant un correu electrònic amb la proposta a spdr.comunicacio@santpedor.cat. Podeu descarregar la butlleta al web de l’Ajuntament.

LES PROPOSTES QUE ES PODRAN VOTAR

Un cop tancada la fase de presentació de propostes, la totalitat de les propostes seran revisades per la comissió tècnica per comprovar que compleixin les condicions de les bases. Davant de dubte, es podrà requerir informació addicional a la persona que ha presentat la proposta. Es donarà un marge de temps per complementar la informació aportada inicialment, que en cap cas podrà suposar canvis en la proposta formulada, només aclariments.

Un cop revisades per la comissió tècnica, les propostes seran sotmeses a criteri de la comissió política.

Finalitzada la comprovació, es farà pública la llista definitiva de les propostes admeses, que se sotmetran a exposició pública en els tallers participatius. L’Ajuntament de Santpedor  oferirà a totes les persones que hagin presentat una proposta la possibilitat d’explicar-la públicament en el tallers participatius als quals seran públics i on es podran debatre les iniciatives presentades.

 

I FINALMENT LA VOTACIÓ

Darrera actualització: 15.11.2018 | 10:48