Ajornament o fraccionament de tributs o multes

Si la vostra situació econòmica us impedeix efectuar el pagament d'un deute que recapta l'ORGT, ja sigui en període de pagament voluntari o en via executiva, podeu sol·licitar l’ajornament o el fraccionament del pagament segons el que estableix l'Ordenança general de l'Ajuntament o supletòriament el capítol sobre ajornaments i fraccionaments de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de l'ORGT.

Les quantitats ajornades o fraccionades s'han de pagar amb l'interès de demora, tal com especifica la Llei General Tributària.

Podeu veure els requisits per a la concessió d'un ajornament o fraccionament de tributs o multes per a SANTPEDOR en accedir al tràmit. 

Canals de tramitació:

Organisme de Gestió Tributària

Carrer Major, 36 - 08242 Manresa - Barcelona
Telèfon: 93 472 91 50
Adreça electrònica: orgt.manresa@diba.cat
Lloc web: orgtn.diba.cat/
Horari:  
de 8.30 a 14 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 7.02.2018 | 12:36