Infància

Regidora


Roser Llobera Polo

Funcions de la regidoria


La Regidoria d'Infància respon a una prioritat municipal que promou el desplegament d'una política local adreçada a millorar i complementar l'atenció a la infància i a les seves famílies, ja que aquest és un col·lectiu essencial per al futur del nostre municipal. 

Objectius específics i línies estratègiques


  • Santpedor disposa d'un Pla Local de la infància i l'adolescència, en endavant PLIA. L'objectiu del PLIA Santpedor ha de ser l'instrument per ordenar i definir les actuacions municipals en matèria d'infància i adolescència, i implicar els agents socials del territori, els infants i els adolescents en una estratègia conjunta d'actuació.
  • Estudiar proposta de demanar formalment formar part de la xarxa de Ciutats Amigues amb la Infància (UNICEF)
  • Naixement de CA l'Aroleta, nou espai d'interactuació exclusiu entre l'infant i les seves famílies. Serà un lloc de trobada on es potenciarà el racó de la lectura, Jocs de Taula en Família, el racó dels oficis, xerrades que es creguin convenients per als usuaris d'aquests servei, serveis de restauració, etc.
Darrera actualització: 20.12.2021 | 18:53