Seguretat Ciutadana i Policia local

Regidor


Agustí Comas Guitó (Alcalde)

Funcions de la regidoria


  1. Seguretat ciutadana i policia municipal.
  2. Protecció civil i plans d´emergència.

Pel que fa al serveu de Policia Local de Santpedor, aquest és un servei públic dirigit a la protecció de la seguretat ciutadana i al compliment de les ordenances municipals que pretén, mitjançant la prevenció i auxili, la millora de la qualitat de vida i de benestar dels veïns.

Document Únic de Protecció Civil Municipal


El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) és un document que té l'objectiu de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi. En concret, el DUPROCIM té per objecte: 

  • Definir actuacions municipals destinades a la prevenció i reducció de riscos. 
  • Preveure l'estructura organitzativa de resposta en emergències que afectin aquest terme municipal, en coordinació amb els grups d'actuació previstos en els plans de protecció civil.
  • Preveure l'organització necessària per a l'establiment de les mesures orientades a la disminució dels efectes d’una situació de risc. En aquest sentit, cal preveure les possibles necessitats com ara l'allotjament, la provisió d'aliments, control, servei social als afectats, etc.
  • Preveure procediments d'informació i alerta a la població en coordinació amb aquells previstos en els plans autonòmics, sobre l'estat i l'evolució de l'emergència, així com les mesures d'autoprotecció adequades fent espacial èmfasi als elements vulnerables i especialment vulnerables possiblement afectats.
  • Catalogar els mitjans i recursos específics per a la posada a la pràctica de totes les actuacions previstes.
  • Determinar els elements vulnerables i especialment vulnerables en relació a cada risc identificat.
  • Definir la organització de la recepció i gestió de l'actuació dels voluntaris municipals ocasionals.

Objectes perduts


Recordeu que si heu perdut quelcom, a la policia tenim una àrea d'objectes perduts on guardem tot allò que se'ns fa arribar.

Darrera actualització: 3.08.2023 | 10:05
Darrera actualització: 3.08.2023 | 10:05