Urbanisme

Regidor


Josep Illa Antich

Funcions


La regidoria d’Urbanisme s’encarrega de tots els aspectes que tenen a veure amb el planejament municipal així com també amb el seu desenvolupament. Ho fem amb la voluntat de dotar Santpedor d’eines per a consolidar el poble com un lloc agradable on viure amb un creixement equilibrat i sostenible.

Així les funcions d’aquesta regidoria són:

  1. Planificació urbanística. Gestió i desenvolupament del Pla General d´Ordenació.
  2. Coordinació de serveis tècnics. Direcció, control, seguiment i recepció de projecte d´obres.
  3. Gestió, inspecció i disciplina urbanística.
  4. Llicències urbanístiques.
  5. Plans i obres d´infraestructures, equipaments i serveis.
  6. Activitats classificades i llicències ambientals.
  7. Foment de la rehabilitació de façanes i edificis de propietat privada. 
Darrera actualització: 9.03.2018 | 15:16