Alta al Padró Municipal d'habitants

 • Alta al Padró Municipal d'Habitants per naixement.
 • Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència de persones procedents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o procedents d'altres països.
 • Alta al padró municipal d'habitants d'aquelles persones que, tot i viure habitualment en un determinat municipi, no figuren inscrites al padró.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d'edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)

Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada.

Cal aportar:

 • Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta (original o fotocòpia):

  -Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
  -Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.
  -Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.
  -Menors d'edat casats: a més, llibre de família.

 • Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:

  -Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat o contracte de lloguer i en casos excepcionals: rebut de l'IBI. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta i fotocòpia del seu DNI . En aquest cas farem un nou full padronal.
  -Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la fotocòpia del DNI d'un dels residents majors d'edat. En aquest cas les altes s'inclouran en el mateix full.
  -Si es tracta d'un establiment col·lectiu, adjuntar el certificat de l'establiment.

 • Si el tràmit el realitza una persona autoritzada per l'interessat/da:

  Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada ha de presentar l'autorització de representació per a tràmits al padró degudament complimentada.

Canals de tramitació:

Ajuntament de Santpedor

Plaça Gran U d'octubre, 4 - 08251 Santpedor - Barcelona
Telèfon: 93 827 28 28
Fax: 93 832 16 08
Adreça electrònica: santpedor@santpedor.cat
Horari:  
HORARI ESTIU (juliol i agost): de dilluns a divendres de 9 a 14h (tardes tancat)
HORARI RESTA DE L'ANY: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h; dijous de 17 a 19 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 11.11.2022 | 09:51