Autorització d'ús privatiu d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure

Sol·licituds de llicència d’ús privatiu d’espais i equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure.

  • Les sol·licituds s’han de registrar amb un mínim de 20 dies hàbils d’antelació. En cas contrari es considerarà fora de termini.

Cal adjuntar el formulari que correspongui a la instància.

Per aquelles activitats que impliquin un risc d’incendi forestal (barbacoes, etc.) caldrà l’autorització expressa del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, és per això que caldrà adjuntar també la sol·licitud per trametre al Departament.

El lliurement de la sol·licitud NO implica que la reserva de l’equipament o autorització de l’activitat sigui efectiva, caldrà esperar a l’aprovació definitiva de la autorització.

La tramitació de la sol·licitud està sotmesa al Reglament d’ús d’equipaments i material municipal i a la normativa vigent aplicable.

Segons el tipus d’activitat, és possible el requeriment de documentació complementària i/o d’un pla d’autoprotecció (PAU)

El termini legal de resolució i silenci administratiu és de 3 mesos. Finalitzat aquest termini, l’efecte del silenci és negatiu.

Quin cost té:

Segons ordenances municipals.

Cal aportar:

  • Per entitats:

    Formulari annex a la sol·licitud d'autorització d'ús privatiu d'equipaments i/o material municipals amb afectació o no a la via pública

  • Per a particulars:

    Sol·licitud d'autorització d'ús privatiu d'equipaments municipals amb afectació o no a la via pública.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    només persones físiques

Darrera actualització: 15.02.2024 | 11:25