Cens municipal d’animals domèstics de companyia

Sol·licitud per a donar d’alta o baixa un animal domèstic de companyia en el cens municipal d’animals domèstics de companyia.

Els ajuntaments tenen l'obligació de portar un cens municipal d'animals de companyia (gossos, gats i fures) i de la mateixa manera la persona propietària d'un animal de companyia l'ha de censar a l'ajuntament on resideix habitualment l'animal.

La persona propietària de l'animal té un termini de 3 mesos des del naixement de l'animal o de 30 dies des de la data d'adquisició, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal, l'animal ha d'haver estat identificat amb microxip per un veterinari.

No inscriure un gos, un gat o una fura en el registre muncipal es considera una infracció lleu.

Els animals que hagin estat identificats mitjançant microxips i inscrits al Registre General d'Animals de Companyia de Catalunya (ANICOM) pel seu veterinari, no caldrà que presentin cap més sol·licitud per efectuar el cens ja que es fa directament amb les dades del registre ANICOM.

En el cas d’animals potencialment perillosos cal sol·licitar la corresponent llicència per tinença i conducció d’animals potencialment perillosos.

Cal aportar:

  • Per alta d'animal al cens

    Per sol·licitar l'alta d'un animal domèstic al cens municipal cal presentar el formulari de la sol·licitud correctament complimentat.

  • Per baixa d'animal al cens

    Per sol·licitar la baixa d'un animal domèstic al cens municipal cal presentar el formulari de la sol·licitud correctament complimentat.

  • Si l'animal és considerat potencialment perillós

    Cal presentar el formulari de la sol·licitud de llicència per tinença i conducció d’animals potencialment perillosos correctament complimentat, així com el formulari de per donar consentiment a l'Ajuntament per poder consultar la inexistència d'antecedents penals de l'interessat.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 05.09.2017 | 18:49