Llicència de gual i contragual

Sol·licitud per demanar la placa de gual per a l’entrada de vehicles a través de les voreres, i reserva de via pública per a aparcament, i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Aquesta placa es paga un sol cop per obtenir-la.

Anualment caldrà fer efectiu el pagament de la taxa per entrada de vehicles-guals.

Cal aportar:

  • Plànol de l'emplaçament

    Entre els documents a aportar es demana un plànol a escala 1:500 de l'emplaçament. Alternativament a aquest plànol es pot aportar una o diverses fotografies de la façana on es vegi clarament la vorera i la porta del garatge objecte de la petició.

  • Altres documents

    Consulteu-los a l'iniciar el tràmit

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 9.11.2022 | 15:10