Modificació de dades al Padró Municipal d'Habitants

Notificació a l'Ajuntament de la incorrecció de dades que figuren en el padró municipal d'habitants.

Cal aportar:

 • Si el tràmit el realitza una persona autoritzada per l'interessat/da:

  Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada ha de presentar l'autorització de representació per a tràmits al padró degudament complimentada.

 • Altres documents

  Consulteu-los a l'iniciar el tràmit.

 • Si el tràmit el realitza la persona interessat/da:

  Caldrà adjuntar el seu DNI i el document que justificació la incorrecció de dades al Padró Municipal d'Habitants

 • Si el tràmit el realitza un menor d'edat:

  Caldrà aportar l'autorització del pare/mare/tutor legal i/o representant legal.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Darrera actualització: 27.02.2018 | 14:42