Sol·licituds del mercat ambulant setmanal

Sol·licituds relatives a les parades del mercat ambulant setmanal: autorització per a la instal·lació, canvi de nom o modificació de la parada.

Quin cost té:

Segons ordenances municipals

Cal aportar:

  • Fotocòpia del DNI
  • Dues fotografies mida carnet
  • Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms
  • Fotocòpia de l'últim rebut de l'assegurança de responsabilitat civil
  • Domiciliació bancària

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 05.09.2017 | 09:46