L’Ajuntament de Santpedor aprova un Pla de Mesures Antifrau en el Ple de novembre

Dimecres, 15 de novembre de 2023 a les 15:00
  • El Consistori també ha aprovat per ple tres mocions: una amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones, una altra de suport a Palestina i de condemna de les accions d’Israel; i una altra per reinstaurar l’Informe de Regidories als plens de l’Ajuntament.

El Ple ordinari de Santpedor celebrat aquest dimarts va aprovar un Pla de Mesures Antifrau per protegir els interessos financers del Consistori i comptar així amb un pla d’acció per tal de preveure, detectar i corregir qualsevol possible cas de frau, corrupció i/o conflicte d’interessos. El Pla recull de forma escrita pràctiques que ja s’estaven aplicant a l’Ajuntament fins ara i conforma una comissió de seguiment perquè es compleixin els acords. El Pla, a més, encaixa amb els requisits per poder demanar subvencions als fons europeus. El dictamen es va aprovar amb 10 vots a favor d’ERC, Sumem i SEAM i 2 abstencions per part de la CUP.

A la sessió del Ple d’ahir es van aprovar tres mocions. Per una banda, la moció presentada per tots els grups municipals del Consistori amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència en vers les dones que dona suport al manifest unitari acordat entre la Generalitat de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i les entitats municipalistes, en motiu de la celebració del proper 25 de novembre, Dia Internacional per a l’erradicació de la violència vers les dones. La moció, alhora, referma l’aposta de l’Ajuntament de Santpedor en la lluita per erradicar la violència masclista.

La moció de suport a Palestina i condemna de les accions d’Israel presentada pel Grup Municipal CUP-AMUNT consensuada amb ERC, es va aprovar amb 8 vots a favor d’ERC, Sumem i la CUP i  4 abstencions del SEAM. La moció condemna la violació del dret internacional, els drets humans i la política colonialista, l'apartheid i l'ocupació de l'Estat d'Israel contra el poble palestí i s’adhereix a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel en els termes en què aquesta està plantejada. També fa una crida per aturar els bombardejos d’Israel sobre la franja de Gaza.

Podreu llegir la moció aprovada completa a través dels canals de l’Ajuntament un cop sigui notificada, com una de les accions de difusió a la qual els partits s’han compromès a l’hora d’acordar la proposta.

També es va aprovar la moció presentada pel Grup Municipal SEAM de reinstaurar “l’Informe de Regidories” com a punt a l’ordre del dia dels plens, que s’ha de valorar dins de la comissió encarregada de la Regulació d’Ordenació Municipal perquè es pugui introduir el punt a les sessions. L’objectiu de la proposta és que les regidories de govern exposin al ple municipal les ocupacions amb les quals estan treballant. La moció es va aprovar per unanimitat.

 

Altres temes del Ple

El Ple de dimarts va durar unes dues hores i va comptar amb l’aprovació de quatre dictàmens més.

Es va aprovar per unanimitat el text refós dels estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament d’aigua derivat de l’expedient de la seva modificació en tràmit que va aprovar inicialment l’Assemblea General de la Mancomunitat de municipis del Bages el març del 2023. Els canvis als estatuts fan referència a una actualització dels mateixos textos, normativa i atribucions, i al canvi de nom, que passa a dir-se Mancomunitat de Municipis del Bages i del Moianès per l’Aigua.

El Ple també va aprovar amb 10 vots a favor per part d’ERC, Sumem i SEAM i 2 abstencions per part de la CUP-AMUNT, la pròrroga per un any més a l’acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament derivat de l’acord marc amb l’Associació Catalana de Municipis i Comarques – ACM.

Després de complir amb el període d’exposició pública, el Ple va votar a favor del dictamen d’aprovació del compte general de 2022, juntament amb tota la documentació que l’integra, format per la intervenció municipal d’acord amb el que disposa la legislació vigent. El dictamen va comptar amb 10 vots a favor per part d’ERC, Sumem i SEAM, i 2 abstencions per part de la CUP-AMUNT.

En el Ple de dimarts també es va aprovar el dictamen d’aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit d’un total de 6.628,22 euros pels serveis prestats recurrents del servei de control de plagues (que es troba en procés de licitació), pel control de legionel·la, i per la gestió de residus en contenidors. Pel que fa aquests dos últims serveis, el consistori està treballant en l’elaboració dels plecs per a poder procedir amb les respectives licitacions. El dictamen es va aprovar amb 10 vots a favor per part d’ERC, Sumem i SEAM, i 2 vots en contra per part de la CUP.

L’equip de Govern va respondre les preguntes de l’oposició en el punt de Control i Fiscalització dels acords adoptats per Junta de Govern Local i Resolucions d’Alcaldia i del punt de precs i preguntes.

Un cop s’actualitzi la plataforma, podeu tornar a veure el Ple a través de les videoactes a https://actes.santpedor.cat/session/portadaPublica.

 

Darrera actualització: 16.11.2023 | 15:11