Santpedor aprova un pressupost de 10.100.000€ per al 2024 centrat en les persones i en la millora de l’espai públic

Dimecres, 14 de febrer de 2024
  • El Ple ordinari de febrer ha aprovat la proposta inicial de pressupostos per al 2024 equivalent a 10.100.000 euros, 62.223 € més que l’any passat.
  • A la sessió també es va aprovar l’Ordenança municipal reguladora de mesures aplicables a l’aigua i per situació de sequera i 10 dictàmens més. La moció presentada pel SEAM sobre la creació d'una comissió especial de seguiment de les obres d'ampliació i reforma del pavelló Rafa Martínez es va desestimar.

El Ple ordinari de febrer celebrat ahir a Santpedor va aprovar el pressupost general per a l’exercici econòmic 2024, bases d’execució i plantilla de personal de 10.100.000 euros, que representa un increment de 62.223 €, un 0,62% respecte del pressupostat el 2023. Hi van votar a favor ERC i SxS i va rebre els vots en contra del SEAM i la CUP.

Es tracta d’un pressupost que s’ha elaborat tenint en compte tres pilars: les persones, l’ordenació de l’espai municipal i la contenció en la despesa.

En aquest sentit, s’ha fet un pressupost pensat perquè es puguin dur a terme diverses accions socials, com és la implementació d’un nou habitatge social, així com l’augment d’ajuts a persones i entitats. L’àrea d’Infància rep un augment de pressupost del 25% i la de Joventut d’un 15%, respecte de l’any anterior. També augmenten les partides de Cultura, Fires i Festes i Esports. El pressupost reserva una partida per al desenvolupament urbanístic previst al POUM, els plans de millores als diferents espais verds i parcs municipals i diferents actuacions en els Polígons industrials.

Pel que fa a les despeses ordinàries del dia a dia, les financeres i les de personal, sumen 9.534.000€, un increment de 484.000€ respecte al 2023. Referent als Ingressos ordinaris, les aportacions corrents, que inclouen impostos, taxes, preus públics i transferències sumen 9.606.505€, un increment de 556.050€.

El regidor d’Hisenda, Jordi Hernàndez i Sanz, vol “agrair a les entitats, partits polítics i veïns i  veïnes la participació i aportacions fetes, així com a totes les persones que van assistir a la presentació de l’avantprojecte de pressupostos que es va fer a la Nau”. També valora l’esforç i comprensió de la ciutadania en l’increment d’impostos directes de l’IBI i taxa d’escombraries “continguts però inevitables” que s’han fet.

Destaca del pressupost la “contenció de les despeses ordinàries, en un context que hem passat una pandèmia, d’emergència climàtica i on hem conviscut en conflictes bèl·lics de despeses i costos de subministrament que s’han disparat de preu”. I explica una previsió d’inversions “poc significativa de 533.000 € amb la voluntat d’acabar durant el 2024 els projectes importants que s’han fet durant els últims anys”.

La proposta de pressupost passa ara a un període d’exposició pública
 

L’emergència per sequera, protagonista al Ple de febrer

L’aigua i l’emergència per sequera van ser també protagonistes de la sessió d’ahir en dos dictàmens aprovats per unanimitat.

D’una banda, es va aprovar de manera inicial l’ordenança municipal reguladora de mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i usos de l’aigua en situació de sequera per tal de garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable a Santpedor. De l'altra, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al pacte social de l’aigua entre diversos ajuntaments i entitats públiques accionistes d’Aigües de Manresa.

Llegiu una ampliació d'aquest apartat aquí.
 

MÉS TEMES DEL PLE

El Ple de febrer, que va durar 4 hores, va tractar 9 dictàmens més i una moció del SEAM sobre la gestió del pavelló, a més de respondre precs i preguntes formulades per part de l’oposició.

Santpedor comptarà amb una màquina expenedora de bosses compostables. Així ho va aprovar el Ple amb 9 vots a favor per part d’ERC, SxS i la CUP i 4 vots en contra per part del SEAM, amb el dictamen de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local sobre l’aprovació de les bases i l’adscripció de l’Ajuntament de Santpedor al servei de distribució de bosses compostables mitjançant màquines expenedores al municipi.

L’Ajuntament va aprovar resoldre les incidències  per poder finalitzar l’obra d’urbanització del Mirador de Montserrat. D’una banda, es ratificava el decret d’alcaldia 2024/25 de 12 de gener sobre la modificació no prevista del contracte de les obres de les fases 2,3,4,5 i 6 del projecte d’urbanització complementària del Mirador de Montserrat, que fa referència al carrer Llorer, amb un pressupost de 73.494,04 € (amb IVA). Es tracta d’unes obres que ja s’han executat, que es pagaran amb la garantia d’obra i que no suposaran cap cost extra a l’Ajuntament. 

El Ple també aprovava ahir el dictamen sobre la ratificació d’incoació de procediment per vicis apareguts en les obres d’urbanització complementària del Mirador i resolució del mateix procediment, que afecten a l’empresa que va començar les obres en la fase 1 del projecte per defectes en el clavegueram. Un cop es conegui el cost real de les obres de reparació serà posat de manifest a les empreses adjudicatàries de l’obra.

Els dos dictàmens referents al Mirador de Montserrat es van aprovar amb 9 vots a favor per part d’ERC, SxS i la CUP, i 4 vots en contra per part del SEAM.

 

Com cada inici d’any, l’Ajuntament aprova els nous preus de tarifes de taxi que circulen per dins del municipi, que enguany pugen una mitjana d’un 2,6%. A tall d’exemple, si abans un viatge costava 2,60 € ara costarà 2,65 €. El Dictamen per l’aprovació de tarifes del servei de taxi 2024 (tarifes urbanes) es va aprovar per unanimitat.

El Ple també va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al contracte de l’acord marc de subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya per un any més amb 11 vots a favor per part d’ERC, SxS i SEAM; i 2 vots en contra per part de la CUP.

 

Altres temes aprovats per unanimitat

Els següents dictàmens es van aprovar per unanimitat.

El Ple va aprovar la designació del representant de l’Ajuntament a la comissió de la xarxa intermunicipal de mobilitat verda, perquè ho sigui el regidor d’Acció Climàtica, Josep Illa Antich. També l’aprovació inicial del reglament d’ús de la piscina municipal de Santpedor que recull el funcionament públic de la piscina, els drets i deures de les persones usuàries de la piscina, també de convivència i l’ús correcte de les instal·lacions. Podreu consultar el reglament d’ús al web de transparència de l’Ajuntament.

Tal com marca la llei, calia aprovar per Ple el Dictamen per la concessió del dret funerari del nínxol 825 a 50 anys. Els regidors i regidores també van aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Santpedor per a la prestació de serveis de gestió de cementiris municipals desenvolupat en el marc del projecte CBGESCEM (Sistema de Gestió de Cementiris Municipals).

La moció per la creació d'una comissió especial de seguiment de les obres d'ampliació i reforma del pavelló Rafa Martínez presentada pel grup municipal de SEAM es va desestimar. Va rebre 7 vots en contra per part d’ERC i SxS i 6 vots a favor per part de SEAM i la CUP.

 

El plenari va acabar l’ordre del dia amb el Control i fiscalització dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions d'alcaldia i precs i preguntes per part de l’oposició.

Podreu tornar a veure la videoacta del Ple un cop s'actualitzi la plataforma a: https://actes.santpedor.cat/session/portadaPublica

 

Darrera actualització: 27.02.2024 | 10:09