Infància

La Regidoria d'Infància respon a una prioritat municipal que promou el desplegament d'una política local adreçada a millorar i complementar l'atenció a la infància i a les seves famílies, ja que aquest és un col·lectiu essencial per al futur del nostre municipal.

La Regidoria d'Infància té com a objectiu prioritari garantir el benestar i el desenvolupament integral dels infants i adolescents. A través d'una gestió eficient i enfocada en les necessitats específiques d'aquest col·lectiu, treballem per crear un entorn segur, inclusiu i propici per a la seva formació i creixement. Així doncs, fomentem la creació d'espais de lleure educatiu, l'organització d'activitats culturals i esportives, i l'impuls de programes d'atenció emocional i suport psicològic per a aquests joves ciutadans.

Des de la regidoria treballem conjuntament amb els centres educatius i de lleure del poble per detectar les necessitats i donar una resposta eficient.

A més a més, col·laborem amb altres àrees del govern municipal i amb entitats del territori per a garantir una atenció integral i transversal als més joves, sent conscients que invertir en la infància és assegurar el futur d'una societat cohesionada i pròspera.

Objectius específics i línies estratègiques

  • Santpedor disposa d'un Pla Local de la infància i l'adolescència, en endavant PLIA. L'objectiu del PLIA Santpedor ha de ser l'instrument per ordenar i definir les actuacions municipals en matèria d'infància i adolescència, i implicar els agents socials del territori, els infants i els adolescents en una estratègia conjunta d'actuació.
  • Estudiar proposta de demanar formalment formar part de la xarxa de Ciutats Amigues amb la Infància (UNICEF)
  • Naixement de CA l'Aroleta, nou espai d'interactuació exclusiu entre l'infant i les seves famílies. Serà un lloc de trobada on es potenciarà el racó de la lectura, Jocs de Taula en Família, el racó dels oficis, xerrades que es creguin convenients per als usuaris d'aquests servei, serveis de restauració, etc.

Horari:  
Darrera actualització: 3.08.2023 | 09:30