Urbanisme

La regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament és la que s'encarrega de planejar, dirigir, coordinar i fer el seguiment dels projectes d'obres d'equipaments i infraestructures que es fan en sòl municipal. S'encarrega del planejament i gestió urbanística del municipi, així com de la revisió del Pla General d'Ordenació. A més, des de l’àrea d’urbanisme es tramiten les llicències d'obres i els ajuts a la rehabilitació dels edificis. També s'ocupa del seguiment del Pla especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic del municipi.

El correu de contacte per a la ciutadania és aquest: spdr.territori@santpedor.cat   

També és l'encarregada de crear i rehabilitar l'habitatge social, d'assegurar una rehabilitació integrada al Barri Vell, de gestionar els projectes de sanejament de l'aigua i el manteniment de l'enllumenat públic i de gestionar, tractar i planejar els espais no urbanitzables. Des de l´àrea es promouen també campanyes de protecció de patrimoni arquitectònic, i de rehabilitació i arranjament de façanes.

Funcions de l'àrea d'Urbanisme:
• Informació al ciutadà de l'estat de la tramitació dels projectes i expedients
• Tramitació de les llicències d'obres majors, obres menors, primera ocupació, guals i ocupació de la via pública
• Infraccions de la legalitat urbanística
• Requeriments i ordres d'execució
• Certificats urbanístics, numeració de carrers, nom del carrer, número d'habitatges
• Tramitació de diversos escrits: consulta d'expedients d'obres, inspecció d'edificis a petició dels propietaris, al·legacions vàries
• Ordenances de convivència ciutadana i rural
• Comunitats de veïns
• Ajuts de la Generalitat a la rehabilitació d'edificis
• Informació urbanística
• Documentació per a la subvenció de la PAC

El serveis tècnics municipals de l’Ajuntament faciliten tota la informació referent a temes urbanístics, ja siguin relacionats amb habitatges o terrenys. Els certificats que poden emetre són:
• Cèdula de qualificació urbanística
• Informe urbanístic
• Expedició llicències urbanístiques
• Informes enginyer municipal
• Certificació informe tècnic

Darrera actualització: 20.05.2024 | 09:17