Aprovació inicial del reglament regulador del cementiri municipal de Santpedor

Dimecres, 3 de juny de 2020

Aquí trobareu el reglament que s'ha aprovat de manera inicial per a poder consultar. L'objecte del reglament és la regulació del Cementiri Municipal de Santpedor com a bé de domini públic adscrit al servei públic que li és propi, en compliment del control sanitari dels cementiris i de política sanitària mortuòria, regulat en els articles 25.2k) i 26.1a) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local i 68.1b) de la LLei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària de Catalunya, així com de la resta de normativa aplicable en la matèria. 

Cliqueu aquí per a més informació

Adjuntem documentació corresponent a:

- REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE SANTPEDOR

- ANUNCI APROVACIÓ INICIAL

 

Darrera actualització: 9.12.2020 | 12:45