Recursos Humans

OFERTES DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT

 

L'Ajuntament de Santpedor  convoca anualment l'Oferta pública d'ocupació destinada a cobrir les places vacants de la seva organització.

Tanmateix convoca, ocasionalment, bosses de treball de diferents llocs o categories laborals a fi d'establir un procediment àgil per fer substitucions, amb caràcter temporal, de treballadors/es titulars de places amb reserva de llocs de treball, absents per diferents motius com ara malalties, permisos o altres situacions.

Finalment es realitzen, de forma extraordinària, altres convocatòries per cobrir, de forma urgent i per necessitats dels serveis, altres places vacants.

 

Titulacions mínimes per a poder concursar

Dins de l'administració pública hi ha actualment 6 grups, 5 dels quals estan associats a una titulació mínima requerida per a concursar en les vacants que es convoquen. Són els següents*:

  • Grup A1: títol universitari de grau.
  • Grup A2: títol universitari de grau.
  • Grup B: títol de tècnic superior.
  • Grup C1: títol de batxillerat o tècnic.
  • Grup C2: títol de graduat en educació secundària obligatòria.Altres agrupacions professionals: sense requisit de titulació.

* D'acord amb la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE 89, de 13-04-2007)

 

 

ACTUALMENT NO HI HA PLACES VACANTS

 

Plaça Gran U d'octubre, 4, 1r - 08251 Santpedor - Barcelona
Telèfon: 93 827 28 28
Fax: 93 832 16 08
Adreça electrònica: santpedor@santpedor.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.07.2022 | 08:18