Consulta pública Ordenança reguladora de prestacions patrimonials no tributàries

Dilluns, 25 de maig de 2020

Es porta a consulta pública per a la participació dels ciutadans la futura redacció de l’Ordenança reguladora de la prestació Patrimonial de caràcter no tributari sobre el servei públic d’abastament d’aigua potable de l’Ajuntament de Santpedor, a prestar mitjançant mitjà propi.

Adjuntem el decret de la Consulta pública del Reglament (veure document annexe)

Període de consulta: 1  - 15 juny

Elements de consulta: a) La necessitat i oportunitat d’aprovar l’ordenança; b) Els objectius que es pretenen resoldre amb l’aprovació de l’ordenança, que són principalment la regulació de la contraprestació que els subjectes passius hauran de satisfer pel servei públic d’abastament d’aigua de Santpedor.

D'acord a l'article 133 LPAC que regula les consultes públiques prèvies, ens podeu fer arribar la vostra opinió omplint el següent formulari.

Darrera actualització: 14.12.2020 | 10:14