Subvencions a entitats

Sol·licitud de subvenció per a entitats i associacions sense ànim de lucre per a la realització d'activitats, programes i projectes.

Aquest tràmit es pot utilitzar per:

 • Sol·licitar subvencions per a entitats i associacions del municipi dins el termini establert.
 • Presentar les justificacions abans de la data límit.
 • Demanar la renúncia a la subvenció rebuda.

La sol·licitud de subvencions només es pot presentar durant el termini fixat en l'aprovació anual de les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Per l'any 2024:

 • El termini fixat per a la presentació de sol·licituds és del 28 de març al 30 d'abril de 2024.
 • El termini màxim per presentar les justificacions (formularis i programa de les activitats realitzades) és el 31 d’octubre de 2024. En el cas que les activitats subvencionades es realitzin exclusivament dins del quart trimestre de l’any, el termini de justificació finalitzarà el 31 de gener de 2025. Per això caldrà fer-ho constar explícitament a la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

El representant de l'associació o entitat sense ànim de lucre.

Cal aportar:

 • Sol·licitud de subvenció

  Si es vol iniciar el tràmit de sol·licitud de subvenció, cal emplenar la instància genèrica i adjuntar-hi el formulari de sol·licitud i els annexos 1, 2 i 3

 • Justificació de subvenció

  Si es vol justificar la subvenció, cal emplenar la instància genèrica i adjuntar-hi el formulari de justificació i els annexos A, B, C i D

 • Renúncia de subvenció

  Si l’entitat vol renunciar a la subvenció rebuda, de manera parcial o total, cal emplenar la instància genèrica i adjuntar-hi el formulari de renuncia

Darrera actualització: 27.03.2024 | 13:53