Igualtat Feminisme i LGTBI

Regidora


Marijó Aubarell Cruz

Funcions de la regidoria


Lluitar contra les desigualtat i discriminacions que es generen a causa de la diversitat sexual, de gènere i cultural.

Accions prioritàries

  • Pla Intern d'Igualtat
  • Foment de la relació intercultural, en espais on es canalitzin adequadament les iniciatives solidàries i on el coneixement de vàries cultures sigui un fet positiu.
  • Donar suport i dinamitzar l'associacionisme LGTBI del municipi, així com accions orientades a prevenir i combatre l'homofòbia i l'assetjament escolar LTGBIfòbic als centres educatius
  • Lluitar per eliminar la violència masclista complementant el protocol actual i apropant-lo per a la prevenció i atenció a la dona i els seus infants.
  • Adhesió al Protocol davant les violències sexuals en espais públics d'oci a la comarca del Bages, elaborat pel Consell Comarcal del Bages
  • Impuls de la Xarxa d'espais segurs de violència masclista amb el suport dels establiments del poble. 
Darrera actualització: 3.08.2023 | 09:53